HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » The GOP will not revert t... » Reply #49

Response to JustABozoOnThisBus (Reply #43)

Tue Jun 11, 2019, 05:19 PM

49. Do not forget Dennis Hastert.

The originator of the "Hastert rule".

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 86 replies Author Time Post
guillaumeb Jun 2019 OP
50 Shades Of Blue Jun 2019 #1
Ohiogal Jun 2019 #2
guillaumeb Jun 2019 #3
Midnight Writer Jun 2019 #44
Cosmocat Jun 2019 #34
PufPuf23 Jun 2019 #48
pecosbob Jun 2019 #4
guillaumeb Jun 2019 #5
pecosbob Jun 2019 #6
volstork Jun 2019 #20
trev Jun 2019 #27
JHB Jun 2019 #26
sop Jun 2019 #60
zonkers Jun 2019 #7
guillaumeb Jun 2019 #8
zonkers Jun 2019 #11
guillaumeb Jun 2019 #14
Ligyron Jun 2019 #24
Mr.Bill Jun 2019 #32
emmaverybo Jun 2019 #52
Act_of_Reparation Jun 2019 #12
guillaumeb Jun 2019 #15
Act_of_Reparation Jun 2019 #17
pangaia Jun 2019 #23
FakeNoose Jun 2019 #13
guillaumeb Jun 2019 #16
HopeAgain Jun 2019 #29
FakeNoose Jun 2019 #62
HopeAgain Jun 2019 #75
still_one Jun 2019 #55
FakeNoose Jun 2019 #63
still_one Jun 2019 #64
uponit7771 Jun 2019 #38
guillaumeb Jun 2019 #45
JudyM Jun 2019 #73
rufus dog Jun 2019 #9
guillaumeb Jun 2019 #10
volstork Jun 2019 #21
ginnyinWI Jun 2019 #33
apnu Jun 2019 #19
Cosmocat Jun 2019 #37
uponit7771 Jun 2019 #39
apnu Jun 2019 #18
volstork Jun 2019 #22
guillaumeb Jun 2019 #46
TommyCelt Jun 2019 #78
rurallib Jun 2019 #25
Thomas Hurt Jun 2019 #28
DFW Jun 2019 #30
guillaumeb Jun 2019 #47
Magoo48 Jun 2019 #31
dlk Jun 2019 #35
stillcool Jun 2019 #36
zaj Jun 2019 #40
Martin Eden Jun 2019 #77
Wounded Bear Jun 2019 #41
FiveGoodMen Jun 2019 #85
standingtall Jun 2019 #42
JustABozoOnThisBus Jun 2019 #43
LineLineReply Do not forget Dennis Hastert.
guillaumeb Jun 2019 #49
47of74 Jun 2019 #86
Caliman73 Jun 2019 #50
guillaumeb Jun 2019 #51
aikoaiko Jun 2019 #53
guillaumeb Jun 2019 #54
aikoaiko Jun 2019 #57
BeyondGeography Jun 2019 #56
guillaumeb Jun 2019 #66
KY_EnviroGuy Jun 2019 #58
guillaumeb Jun 2019 #67
KY_EnviroGuy Jun 2019 #71
BigDemVoter Jun 2019 #59
Proud Liberal Dem Jun 2019 #61
guillaumeb Jun 2019 #68
Trumpocalypse Jun 2019 #65
guillaumeb Jun 2019 #69
JudyM Jun 2019 #74
uponit7771 Jun 2019 #76
Progressive Jones Jun 2019 #70
Martin Eden Jun 2019 #72
Ferrets are Cool Jun 2019 #79
Glaisne Jun 2019 #80
Fla Dem Jun 2019 #81
Nitram Jun 2019 #82
colsohlibgal Jun 2019 #83
TryLogic Jun 2019 #84
Please login to view edit histories.