HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » Check in if you voted! » Reply #481
In the discussion thread: Check in if you voted! [View all]

Response to LTR (Original post)

Tue Nov 6, 2012, 01:34 PM

481. Voted in WI 07

large turn out on Chequamegon Bay, Lake Superior WI.

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 1123 replies Author Time Post
LTR Nov 2012 OP
MrsFletcher Nov 2012 #1
Union Scribe Nov 2012 #2
cherish44 Nov 2012 #3
BumRushDaShow Nov 2012 #4
Maine-ah Nov 2012 #5
MountainMazza Nov 2012 #6
onehandle Nov 2012 #7
gollygee Nov 2012 #8
sinkingfeeling Nov 2012 #9
FSogol Nov 2012 #10
FireandIce59 Nov 2012 #11
RandySF Nov 2012 #12
gottavote Nov 2012 #13
Lifelong Protester Nov 2012 #14
sweetpea7788 Nov 2012 #15
sarge43 Nov 2012 #16
AsahinaKimi Nov 2012 #17
UncleTomsEvilBrother Nov 2012 #18
mikki35 Nov 2012 #19
Lisa0825 Nov 2012 #20
redwitch Nov 2012 #21
manhatslim Nov 2012 #22
agtcovert Nov 2012 #23
Pekoe Nov 2012 #24
powergirl Nov 2012 #25
svpadgham Nov 2012 #184
WI_DEM Nov 2012 #26
golddigger Nov 2012 #27
Flashmann Nov 2012 #28
highplainsdem Nov 2012 #29
Mr Dixon Nov 2012 #30
comrade snarky Nov 2012 #31
nc4bo Nov 2012 #32
Cognitive_Resonance Nov 2012 #33
southern_belle Nov 2012 #34
NOLALady Nov 2012 #347
nmbluesky Nov 2012 #35
Panasonic Nov 2012 #36
Grammy23 Nov 2012 #37
Third Doctor Nov 2012 #38
Nevilledog Nov 2012 #39
Tikki Nov 2012 #40
Hepburn Nov 2012 #41
Old Codger Nov 2012 #42
Coexist Nov 2012 #43
Greybnk48 Nov 2012 #44
rosesaylavee Nov 2012 #45
wildeyed Nov 2012 #46
nykiera Nov 2012 #47
fishwax Nov 2012 #48
ismnotwasm Nov 2012 #49
Xyzse Nov 2012 #50
Carolina Nov 2012 #51
Ganja Ninja Nov 2012 #52
TBF Nov 2012 #53
Hun Joro Nov 2012 #54
madibella Nov 2012 #55
rhett o rick Nov 2012 #56
Proud Public Servant Nov 2012 #57
alittlelark Nov 2012 #58
RoadRunner Nov 2012 #59
deutsey Nov 2012 #60
SweepPicker Nov 2012 #61
davsand Nov 2012 #62
Skinner Nov 2012 #63
qanda Nov 2012 #64
yends21012 Nov 2012 #65
Mad_Dem_X Nov 2012 #66
upi402 Nov 2012 #67
walkforacure Nov 2012 #68
AllyCat Nov 2012 #69
yardwork Nov 2012 #70
occupymybrain Nov 2012 #71
weezie1317 Nov 2012 #72
Bluzmann57 Nov 2012 #73
yellerpup Nov 2012 #74
LibGranny Nov 2012 #75
plcdude Nov 2012 #76
mrsadm Nov 2012 #77
madmom Nov 2012 #78
inamatteroftime Nov 2012 #79
Nikib5 Nov 2012 #80
Red State Prisoner Nov 2012 #81
anijh Nov 2012 #82
VPStoltz Nov 2012 #83
Faith9326 Nov 2012 #84
greatauntoftriplets Nov 2012 #85
berni_mccoy Nov 2012 #86
LP2K12 Nov 2012 #87
Timshel Nov 2012 #88
gblady Nov 2012 #89
sebastianj333 Nov 2012 #90
magicksmom Nov 2012 #91
yankeepants Nov 2012 #92
rudyb Nov 2012 #93
michello Nov 2012 #94
Sophiegirl Nov 2012 #95
CapnSteve Nov 2012 #96
IdaBriggs Nov 2012 #97
evemac Nov 2012 #98
mindfulNJ Nov 2012 #99
ProfessorGAC Nov 2012 #100
jbeing Nov 2012 #101
redstatebluegirl Nov 2012 #102
Kota Nov 2012 #103
nowhiners Nov 2012 #104
closeupready Nov 2012 #105
Loryn Nov 2012 #106
Happyhippychick Nov 2012 #107
Bertha Venation Nov 2012 #108
Richard D Nov 2012 #109
sarah FAILIN Nov 2012 #110
irisblue Nov 2012 #111
msdarrla Nov 2012 #112
yesphan Nov 2012 #113
one_voice Nov 2012 #114
mountain grammy Nov 2012 #115
pewhitfield Nov 2012 #116
MissNostalgia Nov 2012 #117
Mayberry Machiavelli Nov 2012 #118
Laura PourMeADrink Nov 2012 #1018
santamargarita Nov 2012 #119
Paulie Nov 2012 #120
Liberal In Red State Nov 2012 #121
oldbanjo Nov 2012 #122
grntuscarora Nov 2012 #123
1gobluedem Nov 2012 #124
randome Nov 2012 #125
ffr Nov 2012 #126
Cool times Nov 2012 #127
Raster Nov 2012 #128
distantearlywarning Nov 2012 #129
Solly Mack Nov 2012 #130
momsrule Nov 2012 #131
mcar Nov 2012 #132
DesertRat Nov 2012 #133
Redford Nov 2012 #134
BigAnth Nov 2012 #135
relayerbob Nov 2012 #136
tallahasseedem Nov 2012 #137
Momgonepostal Nov 2012 #138
6502 Nov 2012 #139
Laura PourMeADrink Nov 2012 #1021
justiceischeap Nov 2012 #140
NorthCarolina Nov 2012 #141
GoCubsGo Nov 2012 #142
AldebTX Nov 2012 #143
Bearheim Nov 2012 #144
Suprk Nov 2012 #145
Sedona Nov 2012 #146
csziggy Nov 2012 #147
cin63 Nov 2012 #148
silverchair Nov 2012 #149
charin Nov 2012 #210
WilliamPitt Nov 2012 #150
crazylikafox Nov 2012 #151
Light63 Nov 2012 #152
ThatsMyBarack Nov 2012 #153
rainy2012 Nov 2012 #154
MineralMan Nov 2012 #155
calldonna2 Nov 2012 #156
delnative Nov 2012 #157
navarth Nov 2012 #158
BillStein Nov 2012 #159
Moosepoop Nov 2012 #160
Blanks Nov 2012 #161
OkieGranny Nov 2012 #162
JPK Nov 2012 #163
NightWatcher Nov 2012 #305
spinbaby Nov 2012 #164
ZenLefty Nov 2012 #165
allan01 Nov 2012 #166
WhollyHeretic Nov 2012 #167
onethatcares Nov 2012 #168
samaben1 Nov 2012 #169
COORACPRO Nov 2012 #170
Prism Nov 2012 #171
whatsthebuzz Nov 2012 #172
Phillip McCleod Nov 2012 #173
ChisolmTrailDem Nov 2012 #174
Care Acutely Nov 2012 #175
MustBeTheBooz Nov 2012 #176
subject Nov 2012 #177
lady lib Nov 2012 #178
Iwillnevergiveup Nov 2012 #179
Tanta Nov 2012 #180
silvershadow Nov 2012 #181
Le Taz Hot Nov 2012 #182
marions ghost Nov 2012 #183
ajk2821 Nov 2012 #185
corkhead Nov 2012 #186
LaydeeBug Nov 2012 #187
ginnyinWI Nov 2012 #188
barbtries Nov 2012 #189
OkieLib41 Nov 2012 #190
SemperEadem Nov 2012 #191
Aeroette Nov 2012 #192
ckimmy57 Nov 2012 #193
susanr516 Nov 2012 #194
Jester Messiah Nov 2012 #195
missbrunettgirl Nov 2012 #196
jorno67 Nov 2012 #197
Aristus Nov 2012 #198
greymattermom Nov 2012 #199
MatthewStLouis Nov 2012 #200
katmille Nov 2012 #201
Soundman Nov 2012 #202
Shankapotomus Nov 2012 #203
oliverrams1 Nov 2012 #204
mgardener Nov 2012 #205
Emcee Cee Low E Nov 2012 #206
GCP Nov 2012 #207
NotThisTime Nov 2012 #208
LineLineReply ?
Barack_America Nov 2012 #838
samcat Nov 2012 #209
RoBear Nov 2012 #211
kairos12 Nov 2012 #212
Hong Kong Cavalier Nov 2012 #213
titanicdave Nov 2012 #214
MoonRiver Nov 2012 #215
pinto Nov 2012 #216
NikolaC Nov 2012 #217
fortyfeetunder Nov 2012 #218
GoneOffShore Nov 2012 #219
eaglesfanintn Nov 2012 #220
Filibuster Harry Nov 2012 #221
SoapBox Nov 2012 #222
icymist Nov 2012 #223
Tanuki Nov 2012 #224
Madmiddle Nov 2012 #225
denverbill Nov 2012 #226
antiquie Nov 2012 #227
Suji to Seoul Nov 2012 #228
dascientist Nov 2012 #229
Liberal_Esquire Nov 2012 #230
IrishEyes Nov 2012 #310
Alleycat Nov 2012 #512
Mad-in-Mo Nov 2012 #231
meow2u3 Nov 2012 #232
TalkingDog Nov 2012 #233
wshuwahere Nov 2012 #234
sufrommich Nov 2012 #235
City Lights Nov 2012 #236
NBachers Nov 2012 #237
Va Lefty Nov 2012 #238
Liberal1975 Nov 2012 #239
gal Nov 2012 #240
justabob Nov 2012 #241
keev7 Nov 2012 #242
Dem2theMax Nov 2012 #243
madwivoter Nov 2012 #244
DEMTough Nov 2012 #245
sufrommich Nov 2012 #256
DEMTough Nov 2012 #261
ellenfl Nov 2012 #246
young but wise Nov 2012 #255
Dem_4_Life Nov 2012 #247
LoisB Nov 2012 #248
bamacrat Nov 2012 #249
ncsoapmaker Nov 2012 #250
lolamio Nov 2012 #251
yodermon Nov 2012 #252
caledesi Nov 2012 #253
byronius Nov 2012 #254
-Steph- Nov 2012 #257
Wait Wut Nov 2012 #258
mike dub Nov 2012 #259
blitzburgh55 Nov 2012 #260
amuse bouche Nov 2012 #262
quakerboy Nov 2012 #263
IrishEyes Nov 2012 #264
Miami4Obama Nov 2012 #265
tweeternik Nov 2012 #266
TheAmbivalante Nov 2012 #267
ncgrits Nov 2012 #335
Blue Belle Nov 2012 #268
CakeGrrl Nov 2012 #269
cannabis_flower Nov 2012 #270
Anthony McCarthy Nov 2012 #271
blur256 Nov 2012 #272
TheAmbivalante Nov 2012 #362
blur256 Nov 2012 #409
d06204 Nov 2012 #273
kmlisle Nov 2012 #274
krispos42 Nov 2012 #275
spedtr90 Nov 2012 #276
Ned_Devine Nov 2012 #277
UrbScotty Nov 2012 #278
Glamrock Nov 2012 #279
progdog Nov 2012 #280
madinmaryland Nov 2012 #281
logosoco Nov 2012 #282
loudsue Nov 2012 #283
Odin2005 Nov 2012 #284
BklnDem75 Nov 2012 #285
spooky3 Nov 2012 #286
Surya Gayatri Nov 2012 #287
Gemini Cat Nov 2012 #288
discopants Nov 2012 #289
babydollhead Nov 2012 #290
demo dutch Nov 2012 #291
calimary Nov 2012 #292
Highway61 Nov 2012 #293
State the Obvious Nov 2012 #294
kaiden Nov 2012 #295
MrScorpio Nov 2012 #296
TPaine7 Nov 2012 #297
Riverman100 Nov 2012 #298
Rob H. Nov 2012 #299
Happyfeet Nov 2012 #300
longship Nov 2012 #301
colorado_ufo Nov 2012 #302
union_maid Nov 2012 #303
JoyBugaloo Nov 2012 #304
BeeBee Nov 2012 #306
NCTraveler Nov 2012 #307
Generic Other Nov 2012 #308
AnnieK401 Nov 2012 #309
sunwyn Nov 2012 #311
zentrum Nov 2012 #312
WinkyDink Nov 2012 #313
WeRQ4U Nov 2012 #314
BigThrill Nov 2012 #315
Blue State Bandit Nov 2012 #316
Dman292 Nov 2012 #317
Harry_Scrote Nov 2012 #318
Neoma Nov 2012 #319
LonghornJack Nov 2012 #320
catbyte Nov 2012 #321
JDPriestly Nov 2012 #322
woofless Nov 2012 #323
Little Star Nov 2012 #324
BeliQueen Nov 2012 #325
TheKentuckian Nov 2012 #326
RC Nov 2012 #327
Blue_In_AK Nov 2012 #328
Dulcinea Nov 2012 #329
swimboy Nov 2012 #330
tosh Nov 2012 #331
ncgrits Nov 2012 #332
VenusRising Nov 2012 #333
Nitram Nov 2012 #334
chowder66 Nov 2012 #336
MyOpinion-2 Nov 2012 #337
LeeM Nov 2012 #338
NOLALady Nov 2012 #339
Daniel537 Nov 2012 #340
Left coast liberal Nov 2012 #341
Maven Nov 2012 #342
stopbush Nov 2012 #343
PunkinPi Nov 2012 #344
Zorra Nov 2012 #345
JHB Nov 2012 #346
democrank Nov 2012 #348
Alleycat Nov 2012 #349
bullwinkle428 Nov 2012 #350
boomerbust Nov 2012 #351
Doodler71 Nov 2012 #352
bermudat Nov 2012 #353
reteachinwi Nov 2012 #354
phatkatt Nov 2012 #355
unionthug777 Nov 2012 #356
Hoyt Nov 2012 #357
aintitfunny Nov 2012 #358
old guy Nov 2012 #359
drm604 Nov 2012 #360
blackspade Nov 2012 #361
HeartlandDem Nov 2012 #363
DearHeart Nov 2012 #364
Rainscents Nov 2012 #365
defacto7 Nov 2012 #366
Zen Democrat Nov 2012 #367
denvine Nov 2012 #368
ca3799 Nov 2012 #369
msu2ba Nov 2012 #370
namaste2 Nov 2012 #371
erpowers Nov 2012 #372
RayOfHope Nov 2012 #373
Jankyn Nov 2012 #374
ybbor Nov 2012 #375
Digital Puppy Nov 2012 #376
barbtries Nov 2012 #489
ChristianDemocratMom Nov 2012 #377
Chorophyll Nov 2012 #378
Imamazed Nov 2012 #379
ClayZ Nov 2012 #380
AAO Nov 2012 #381
Genghis_Sean Nov 2012 #382
Smickey Nov 2012 #383
efhmc Nov 2012 #384
Carolina_Oki Nov 2012 #385
Zen Democrat Nov 2012 #386
WillyT Nov 2012 #387
dbbaby Nov 2012 #388
gkhouston Nov 2012 #438
Phlem Nov 2012 #389
karynnj Nov 2012 #390
valerief Nov 2012 #391
guyfromla Nov 2012 #392
jayschool Nov 2012 #393
bleedinglib Nov 2012 #394
drtexdem Nov 2012 #395
lpbk2713 Nov 2012 #396
bklyncowgirl Nov 2012 #397
earcandle Nov 2012 #398
anneboleyn Nov 2012 #872
SecularMotion Nov 2012 #399
humanityisfree Nov 2012 #400
standingtall Nov 2012 #401
SunSeeker Nov 2012 #402
The Last Democrat Nov 2012 #403
louis c Nov 2012 #404
Jayster84 Nov 2012 #405
Jumping John Nov 2012 #406
Diyames Nov 2012 #407
gkhouston Nov 2012 #436
BillE Nov 2012 #408
Scruffy Rumbler Nov 2012 #410
hrmjustin Nov 2012 #419
Scruffy Rumbler Nov 2012 #433
billh58 Nov 2012 #411
City of Mills Nov 2012 #412
bluerum Nov 2012 #413
suston96 Nov 2012 #414
godai Nov 2012 #415
ChangeUp106 Nov 2012 #416
CoboWowbo Nov 2012 #417
William769 Nov 2012 #418
avebury Nov 2012 #420
USMCMustang Nov 2012 #421
CTyankee Nov 2012 #422
dbackjon Nov 2012 #423
hrmjustin Nov 2012 #424
Vietnameravet Nov 2012 #425
EarthGurl2012 Nov 2012 #426
dvduval Nov 2012 #427
yonder Nov 2012 #428
Turk 182 Nov 2012 #429
TardisBlue Nov 2012 #430
W T F Nov 2012 #431
nachosgrande Nov 2012 #432
bdamomma Nov 2012 #434
kmla Nov 2012 #435
D23MIURG23 Nov 2012 #437
FiggyJay Nov 2012 #439
markbark Nov 2012 #440
RedCloud Nov 2012 #441
Island Blue Nov 2012 #442
DisgustipatedinCA Nov 2012 #443
davekriss Nov 2012 #444
amborin Nov 2012 #445
RedStateLiberal Nov 2012 #446
kentuck Nov 2012 #447
Irishladdie Nov 2012 #448
Helen Reddy Nov 2012 #449
TeeYiYi Nov 2012 #450
PatentlyDemocratic Nov 2012 #451
Hutzpa Nov 2012 #452
eyepaddle Nov 2012 #453
Thav Nov 2012 #454
4 more years Nov 2012 #455
Arugula Latte Nov 2012 #456
sagetea Nov 2012 #457
redqueen Nov 2012 #458
BlueCollar Nov 2012 #459
serbbral Nov 2012 #460
Bobbie47 Nov 2012 #461
rivegauche Nov 2012 #462
damnedifIknow Nov 2012 #463
bluegopher Nov 2012 #464
EileenFB Nov 2012 #465
barbtries Nov 2012 #476
krawhitham Nov 2012 #466
ieoeja Nov 2012 #467
HuckleB Nov 2012 #468
Zalatix Nov 2012 #469
AngryOldDem Nov 2012 #470
dinger130 Nov 2012 #471
schrodinger_I Nov 2012 #472
Freethinker65 Nov 2012 #473
Red State Rebel Nov 2012 #474
ileus Nov 2012 #475
txdemsftw Nov 2012 #477
Autumn Colors Nov 2012 #478
kag Nov 2012 #479
suffragette Nov 2012 #480
LineReply Voted in WI 07
usaf-vet Nov 2012 #481
PADemD Nov 2012 #482
PETRUS Nov 2012 #483
MadrasT Nov 2012 #484
Magleetis Nov 2012 #485
Ricochet21 Nov 2012 #803
faithfulcitizen Nov 2012 #486
thucythucy Nov 2012 #487
dalaigh lllama Nov 2012 #488
ScreamingMeemie Nov 2012 #490
ceejdre82 Nov 2012 #491
NJRick1006 Nov 2012 #492
fun n serious Nov 2012 #493
existentialist Nov 2012 #494
bluesbassman Nov 2012 #495
HarveyDarkey Nov 2012 #496
jtown1123 Nov 2012 #497
Caeser67 Nov 2012 #498
Tommy_Carcetti Nov 2012 #499
cecilfirefox Nov 2012 #500
Armin-A Nov 2012 #501
MinneapolisMatt Nov 2012 #502
PA Democrat Nov 2012 #503
ThomThom Nov 2012 #504
99Forever Nov 2012 #505
Dr. Strange Nov 2012 #506
pintobean Nov 2012 #507
Barack_America Nov 2012 #508
RebelOne Nov 2012 #509
Fantastic Anarchist Nov 2012 #510
jenlucu Nov 2012 #511
LineReply V
mzmolly Nov 2012 #513
WCLinolVir Nov 2012 #514
1springhill Nov 2012 #516
Science Geek Nov 2012 #515
buckyblue Nov 2012 #517
loyalsister Nov 2012 #518
amvh Nov 2012 #519
Mr.Turnip Nov 2012 #520
backscatter712 Nov 2012 #521
bkkyosemite Nov 2012 #522
srican69 Nov 2012 #523
MelissaB Nov 2012 #524
Walk away Nov 2012 #525
stonecutter357 Nov 2012 #526
Scuba Nov 2012 #527
PearliePoo2 Nov 2012 #528
adigal Nov 2012 #529
JaneyVee Nov 2012 #530
Bake Nov 2012 #531
av8rdave Nov 2012 #532
OhioChick Nov 2012 #533
redStateBlueHeart Nov 2012 #534
UtahLib Nov 2012 #535
Bozita Nov 2012 #536
DiehardLiberal Nov 2012 #537
Terra Alta Nov 2012 #538
Pachamama Nov 2012 #539
GreenEyedLefty Nov 2012 #540
opiate69 Nov 2012 #541
Madam Mossfern Nov 2012 #542
A Little Weird Nov 2012 #543
Liberal_in_LA Nov 2012 #544
tilsammans Nov 2012 #545
MattBaggins Nov 2012 #546
Duncan Grant Nov 2012 #547
BattyDem Nov 2012 #548
proud patriot Nov 2012 #549
LibraLiz1973 Nov 2012 #550
mecherosegarden Nov 2012 #551
Beaverhausen Nov 2012 #552
Lennymo65 Nov 2012 #553
graywarrior Nov 2012 #554
jsaro Nov 2012 #555
MassedPole Nov 2012 #556
clydefrand Nov 2012 #557
scgrad96 Nov 2012 #558
Lucky 13 Nov 2012 #559
Manifestor_of_Light Nov 2012 #560
snacker Nov 2012 #561
StarryNite Nov 2012 #562
trublu992 Nov 2012 #563
indie_voter Nov 2012 #564
dynasaw Nov 2012 #565
BobbyBoring Nov 2012 #566
SamKnause Nov 2012 #567
emsimon33 Nov 2012 #567
TNProfessor Nov 2012 #569
OKNancy Nov 2012 #570
Versailles Nov 2012 #571
jeanne43 Nov 2012 #572
ChillZilla Nov 2012 #573
tpsbmam Nov 2012 #574
Taralynn757 Nov 2012 #575
SCVDem Nov 2012 #576
KeepItReal Nov 2012 #577
4moreyearsobama Nov 2012 #578
warrprayer Nov 2012 #579
nclib Nov 2012 #580
judesedit Nov 2012 #581
ReallyIAmAnOptimist Nov 2012 #582
Crewleader Nov 2012 #583
Scout Nov 2012 #584
marlakay Nov 2012 #585
onestepforward Nov 2012 #586
Pisces Nov 2012 #587
TwilightGardener Nov 2012 #588
forestpath Nov 2012 #589
Guy Whitey Corngood Nov 2012 #590
Comrade_McKenzie Nov 2012 #591
excringency Nov 2012 #592
Vanje Nov 2012 #607
Bigleaf Nov 2012 #593
flying-skeleton Nov 2012 #594
lillypaddle Nov 2012 #595
apnu Nov 2012 #596
edbermac Nov 2012 #597
RedSpartan Nov 2012 #598
countryjake Nov 2012 #599
Yavin4 Nov 2012 #600
NYC Liberal Nov 2012 #601
cloudbase Nov 2012 #602
TomClash Nov 2012 #603
Hokie Nov 2012 #604
usregimechange Nov 2012 #605
toddwv Nov 2012 #606
BouzoukiKing Nov 2012 #608
japple Nov 2012 #609
struggle4progress Nov 2012 #610
obietiger Nov 2012 #611
jerryster Nov 2012 #612
Corgigal Nov 2012 #613
japple Nov 2012 #614
Isoldeblue Nov 2012 #615
Buddaman Nov 2012 #616
JesterCS Nov 2012 #617
dmoyer Nov 2012 #618
sarisataka Nov 2012 #619
tonya_okla Nov 2012 #620
MynameisBlarney Nov 2012 #621
Doctor_J Nov 2012 #622
CBHagman Nov 2012 #623
babylonsister Nov 2012 #624
rowdyjesus Nov 2012 #625
Liberal Mommy Nov 2012 #626
devilgrrl Nov 2012 #627
sakabatou Nov 2012 #628
Wednesdays Nov 2012 #629
Euphoria Nov 2012 #630
ohheckyeah Nov 2012 #631
Bonhomme Richard Nov 2012 #632
Wheezy Nov 2012 #633
mwdem Nov 2012 #634
Wind Dancer Nov 2012 #635
Polly Hennessey Nov 2012 #636
workinclasszero Nov 2012 #637
N_E_1 for Tennis Nov 2012 #638
DinahMoeHum Nov 2012 #639
Separation Nov 2012 #640
TommyCelt Nov 2012 #641
BuddyCole Nov 2012 #642
maryellen99 Nov 2012 #643
FlaGranny Nov 2012 #644
Flipper999 Nov 2012 #645
agracie Nov 2012 #646
DemoTex Nov 2012 #647
Bobcat Nov 2012 #648
belladonna Nov 2012 #649
xocet Nov 2012 #650
Tree-Hugger Nov 2012 #651
Haywood Brothers Nov 2012 #652
superpatriotman Nov 2012 #653
Jack Sprat Nov 2012 #654
Spider Jerusalem Nov 2012 #655
thatgemguy Nov 2012 #656
Ed Suspicious Nov 2012 #657
smelltest Nov 2012 #658
DawgHouse Nov 2012 #659
Paper Roses Nov 2012 #660
Emillereid Nov 2012 #661
rrneck Nov 2012 #662
Permanut Nov 2012 #663
senegal1 Nov 2012 #745
Yooperman Nov 2012 #664
independentpiney Nov 2012 #665
lebkuchen Nov 2012 #666
WorseBeforeBetter Nov 2012 #667
PatrynXX Nov 2012 #668
Dalai_1 Nov 2012 #669
Uniblab Nov 2012 #670
CottonBear Nov 2012 #671
Laelth Nov 2012 #672
RandomKoolzip Nov 2012 #673
JoeyT Nov 2012 #674
tomg Nov 2012 #675
Larry in KC Nov 2012 #676
Tom Ripley Nov 2012 #677
Lilyeye Nov 2012 #678
literacyadvocate Nov 2012 #679
DCBob Nov 2012 #680
nadinbrzezinski Nov 2012 #681
Bigredhunk Nov 2012 #682
lovemydog Nov 2012 #683
Hyper_Eye Nov 2012 #684
Mnemosyne Nov 2012 #685
hifiguy Nov 2012 #686
leapinggnome Nov 2012 #687
Honest_Abe Nov 2012 #688
Shae Nov 2012 #689
ThoughtCriminal Nov 2012 #690
grockri Nov 2012 #691
Shiraz Nov 2012 #692
Blue_Tires Nov 2012 #693
tufnel Nov 2012 #694
Tribalceltic Nov 2012 #695
Tx4obama Nov 2012 #696
silverweb Nov 2012 #697
aint_no_life_nowhere Nov 2012 #698
KauaiK Nov 2012 #699
piedmont Nov 2012 #700
a la izquierda Nov 2012 #701
mnhtnbb Nov 2012 #702
mnhtnbb Nov 2012 #703
rynestonecowboy Nov 2012 #704
Politicub Nov 2012 #705
ermasdaughter Nov 2012 #706
RedCappedBandit Nov 2012 #707
Window Nov 2012 #708
shawmut Nov 2012 #709
gadjitfreek Nov 2012 #710
donqpublic Nov 2012 #711
ancient_nomad Nov 2012 #712
jealoucy Nov 2012 #713
Tommy_J Nov 2012 #714
mile18blister Nov 2012 #715
MH1 Nov 2012 #716
RoccoR5955 Nov 2012 #717
Ya Basta Nov 2012 #718
Festivito Nov 2012 #719
CADEMOCRAT7 Nov 2012 #720
bearssoapbox Nov 2012 #721
Warren Stupidity Nov 2012 #722
DLnyc Nov 2012 #723
merrily Nov 2012 #724
Stuart G Nov 2012 #725
dominusvictor Nov 2012 #726
skygazer Nov 2012 #727
BlueDemKev Nov 2012 #728
Hekate Nov 2012 #729
bora13 Nov 2012 #730
calikid Nov 2012 #731
X_Digger Nov 2012 #732
Churris10.9 Nov 2012 #733
TahitiNut Nov 2012 #734
octoberlib Nov 2012 #735
Avalux Nov 2012 #736
Courtesy Flush Nov 2012 #737
aikoaiko Nov 2012 #738
CaliGal Nov 2012 #739
haikugal Nov 2012 #740
RiskWrangler Nov 2012 #741
MountainLaurel Nov 2012 #742
Viking12 Nov 2012 #743
evilhime Nov 2012 #744
Condem Nov 2012 #746
hue Nov 2012 #747
coalition_unwilling Nov 2012 #748
Roland99 Nov 2012 #749
Zoeisright Nov 2012 #750
snort Nov 2012 #751
Motown_Johnny Nov 2012 #752
DiverDave Nov 2012 #753
noiretextatique Nov 2012 #754
Silver Gaia Nov 2012 #755
jackbenimble Nov 2012 #756
prema Nov 2012 #757
ProfessionalLeftist Nov 2012 #758
NYFlip Nov 2012 #759
dmr Nov 2012 #760
Sugarcoated Nov 2012 #761
NRaleighLiberal Nov 2012 #762
Anita Win Nov 2012 #763
Ohio Dem Nov 2012 #764
Ken Burch Nov 2012 #765
JFN1 Nov 2012 #766
Flying Squirrel Nov 2012 #767
toby jo Nov 2012 #768
Judi Lynn Nov 2012 #769
libodem Nov 2012 #770
radical noodle Nov 2012 #771
seabeyond Nov 2012 #772
OctOct1 Nov 2012 #773
Auntie Bush Nov 2012 #774
Waltons_Mtn Nov 2012 #775
AgingAmerican Nov 2012 #776
teach1st Nov 2012 #777
lynne Nov 2012 #778
Kaleva Nov 2012 #779
Tall Poppy Nov 2012 #780
Octafish Nov 2012 #781
laruemtt Nov 2012 #782
Scurrilous Nov 2012 #783
taurean Nov 2012 #784
Purrfessor Nov 2012 #785
d_b Nov 2012 #786
emmadoggy Nov 2012 #787
Robyn66 Nov 2012 #788
Kurovski Nov 2012 #789
KeepHopeAlive Nov 2012 #790
Buzz505 Nov 2012 #791
Metatron Nov 2012 #792
JNelson6563 Nov 2012 #793
ObaMania Nov 2012 #794
nadine_mn Nov 2012 #795
Mean Gene Nov 2012 #796
FieryLocks Nov 2012 #797
Turn CO Blue Nov 2012 #798
felix_numinous Nov 2012 #799
XtopherXtopher Nov 2012 #800
SaveAmerica Nov 2012 #801
shutterblog Nov 2012 #802
texanwitch Nov 2012 #804
alwaysdem Nov 2012 #805
Mr. McD Nov 2012 #806
calico1 Nov 2012 #807
im1013 Nov 2012 #808
jermbers Nov 2012 #809
jonestonesusa Nov 2012 #810
Neon2012 Nov 2012 #811
Rain Mcloud Nov 2012 #812
Pbs1914 Nov 2012 #813
Earth_First Nov 2012 #814
Bobbie Jo Nov 2012 #815
Tippy Nov 2012 #816
Peepsite Nov 2012 #817
Sherman A1 Nov 2012 #818
Jamastiene Nov 2012 #819
jwirr Nov 2012 #820
MissMarple Nov 2012 #821
JoePhilly Nov 2012 #822
five_horizons Nov 2012 #823
a2liberal Nov 2012 #824
Waiting For Everyman Nov 2012 #825
femrap Nov 2012 #826
MgtPA Nov 2012 #827
ARMYofONE Nov 2012 #828
MirrorAshes Nov 2012 #829
all american girl Nov 2012 #830
Spike89 Nov 2012 #831
Azathoth Nov 2012 #832
vietnam_war_vet Nov 2012 #833
bluestate10 Nov 2012 #834
gkhouston Nov 2012 #835
chemp Nov 2012 #836
revolution breeze Nov 2012 #837
cbdo2007 Nov 2012 #839
RichGirl Nov 2012 #840
aandegoons Nov 2012 #841
Neurotica Nov 2012 #842
Up2Late Nov 2012 #843
Laurab Nov 2012 #844
Demonaut Nov 2012 #845
Jeff In Milwaukee Nov 2012 #846
okwlc21 Nov 2012 #847
gordianot Nov 2012 #848
GraniteDem Nov 2012 #849
TripleKatPad Nov 2012 #850
digonswine Nov 2012 #851
jimlup Nov 2012 #852
Puglover Nov 2012 #853
tavalon Nov 2012 #854
notadmblnd Nov 2012 #855
AnotherDreamWeaver Nov 2012 #856
Beringia Nov 2012 #857
ArnoldLayne Nov 2012 #858
Blue Diadem Nov 2012 #859
beaglelover Nov 2012 #860
kevinbgoode1 Nov 2012 #861
anneboleyn Nov 2012 #862
Satch59 Nov 2012 #863
TheZug Nov 2012 #864
Milliesmom Nov 2012 #865
QC Nov 2012 #866
trof Nov 2012 #867
PATXgirl Nov 2012 #868
yortsed snacilbuper Nov 2012 #869
maveric56 Nov 2012 #870
Lydia Leftcoast Nov 2012 #871
cui bono Nov 2012 #873
Amaya Nov 2012 #874
mabrown93 Nov 2012 #875
goclark Nov 2012 #876
wcast Nov 2012 #877
jillan Nov 2012 #878
Blue_Roses Nov 2012 #879
Harriety Nov 2012 #880
rocktivity Nov 2012 #881
tomm2thumbs Nov 2012 #882
On the Road Nov 2012 #883
Riley18 Nov 2012 #884
MannyGoldstein Nov 2012 #885
Knicks007 Nov 2012 #886
WCIL Nov 2012 #887
GentryDixon Nov 2012 #888
Pakid Nov 2012 #889
lordsummerisle Nov 2012 #890
PatSeg Nov 2012 #891
crim son Nov 2012 #892
Native Nov 2012 #893
ivanincali00 Nov 2012 #894
Ruby the Liberal Nov 2012 #895
SouthernJewel Nov 2012 #896
sasha031 Nov 2012 #897
catfish57 Nov 2012 #898
DeeDeeNY Nov 2012 #899
Womaninabinder Nov 2012 #900
Philipp737 Nov 2012 #901
tencats Nov 2012 #902
ISW Nov 2012 #903
jumptheshadow Nov 2012 #904
Mister K Nov 2012 #905
SteveG Nov 2012 #906
gtar100 Nov 2012 #907
PD Turk Nov 2012 #908
Archbishop Nov 2012 #909
Tsiyu Nov 2012 #910
MissDeeds Nov 2012 #911
Marie Marie Nov 2012 #912
ciking724 Nov 2012 #913
susanna Nov 2012 #914
MrModerate Nov 2012 #915
Mr. Mojo Risen Nov 2012 #916
peace13 Nov 2012 #917
SCRUBDASHRUB Nov 2012 #918
Flatpicker Nov 2012 #919
peace frog Nov 2012 #920
trailmonkee Nov 2012 #921
Vattel Nov 2012 #922
sazemisery Nov 2012 #923
jalAbi Nov 2012 #924
gottavote Nov 2012 #925
klook Nov 2012 #926
Afromania Nov 2012 #927
BeatleBoot Nov 2012 #928
bunnies Nov 2012 #929
840high Nov 2012 #930
awoke_in_2003 Nov 2012 #931
Melinda Nov 2012 #932
cyberswede Nov 2012 #933
BlueNoteSpecial Nov 2012 #934
horsedoc Nov 2012 #935
Lugnut Nov 2012 #936
PCIntern Nov 2012 #937
madamvlb Nov 2012 #938
Cooley Hurd Nov 2012 #939
Rosa Luxemburg Nov 2012 #940
woodsprite Nov 2012 #941
kimmylavin Nov 2012 #942
The Wielding Truth Nov 2012 #943
LancetChick Nov 2012 #944
pacalo Nov 2012 #945
handmade34 Nov 2012 #946
savebigbird Nov 2012 #947
myrna minx Nov 2012 #948
SacoMaine61 Nov 2012 #949
InsultComicDog Nov 2012 #950
heaven05 Nov 2012 #951
Raven Nov 2012 #952
bigwillq Nov 2012 #953
AllenVanAllen Nov 2012 #954
squicked Nov 2012 #955
Sweet Freedom Nov 2012 #956
dcmfox Nov 2012 #957
sellitman Nov 2012 #958
ralps Nov 2012 #959
Loki Nov 2012 #960
KewlKat Nov 2012 #961
KansDem Nov 2012 #962
Curmudgeoness Nov 2012 #963
REP Nov 2012 #964
mvd Nov 2012 #965
So_Blue Nov 2012 #966
ET Awful Nov 2012 #967
unclouded Nov 2012 #968
Darkhawk32 Nov 2012 #969
Hikerchick57 Nov 2012 #970
Mariana Nov 2012 #971
MsFlorida Nov 2012 #972
womanofthehills Nov 2012 #973
Owl Nov 2012 #974
Arkansas Granny Nov 2012 #975
Chemical Bill Nov 2012 #976
GardeningGal Nov 2012 #977
Oubaas Nov 2012 #978
efilon Nov 2012 #979
ChiciB1 Nov 2012 #980
dajoki Nov 2012 #981
HuskiesHowls Nov 2012 #982
Pale Blue Dot Nov 2012 #983
seltzerwater Nov 2012 #984
WhaTHellsgoingonhere Nov 2012 #985
LSK Nov 2012 #986
Dirty Socialist Nov 2012 #987
SunsetDreams Nov 2012 #988
WinstonSmith4740 Nov 2012 #989
littlemissmartypants Nov 2012 #990
knitter4democracy Nov 2012 #991
Zookeeper Nov 2012 #992
Spitfire of ATJ Nov 2012 #993
great white snark Nov 2012 #994
Not Sure Nov 2012 #995
kcass1954 Nov 2012 #996
baldguy Nov 2012 #997
Broken_Hero Nov 2012 #998
StlMo Nov 2012 #999
wendylaroux Nov 2012 #1000
Progressive dog Nov 2012 #1001
titaniumsalute Nov 2012 #1002
Setsuna1972 Nov 2012 #1003
ellisonz Nov 2012 #1004
ut oh Nov 2012 #1005
high density Nov 2012 #1006
Taverner Nov 2012 #1007
Ivywoods55 Nov 2012 #1008
druidity33 Nov 2012 #1009
nightwing1240 Nov 2012 #1010
Admailpro Nov 2012 #1011
cbayer Nov 2012 #1012
trueblue2007 Nov 2012 #1013
eqfan592 Nov 2012 #1014
noamnety Nov 2012 #1015
Stryder Nov 2012 #1016
Laura PourMeADrink Nov 2012 #1017
RiverStone Nov 2012 #1019
scarletwoman Nov 2012 #1020
CANDO Nov 2012 #1022
formercia Nov 2012 #1023
sofa king Nov 2012 #1024
llmart Nov 2012 #1025
skeewee08 Nov 2012 #1026
kimsterdemster Nov 2012 #1027
Travelman Nov 2012 #1028
newspeak Nov 2012 #1029
GatorOrange Nov 2012 #1030
Mysterion Nov 2012 #1031
Shilo Nov 2012 #1032
Blueprogress Nov 2012 #1033
cry baby Nov 2012 #1034
dem4ward Nov 2012 #1035
etherealtruth Nov 2012 #1036
David Zephyr Nov 2012 #1037
xoom Nov 2012 #1038
underoath Nov 2012 #1039
smirkymonkey Nov 2012 #1040
Hayabusa Nov 2012 #1041
OverBurn Nov 2012 #1042
fmfdoc Nov 2012 #1043
liberalla Nov 2012 #1044
Nedsdag Nov 2012 #1045
JTG of the PRB Nov 2012 #1046
SkyDaddy7 Nov 2012 #1047
midnight Nov 2012 #1048
jbjr49 Nov 2012 #1049
Sancho Nov 2012 #1050
ldf Nov 2012 #1051
sammie47 Nov 2012 #1052
liberal_at_heart Nov 2012 #1053
Liberalynn Nov 2012 #1054
wtmusic Nov 2012 #1055
HCE SuiGeneris Nov 2012 #1056
Hans Delbrook Nov 2012 #1057
joshcryer Nov 2012 #1058
vaberella Nov 2012 #1059
BetsysGhost Nov 2012 #1060
Olney Blue Nov 2012 #1061
deepthought42 Nov 2012 #1062
Phentex Nov 2012 #1063
democratXX Nov 2012 #1064
Epiphany4z Nov 2012 #1065
rsweets Nov 2012 #1066
tblue37 Nov 2012 #1067
Lebam in LA Nov 2012 #1068
Rhiannon12866 Nov 2012 #1069
Slit Skirt Nov 2012 #1070
Anwen Nov 2012 #1071
stlsaxman Nov 2012 #1072
wildflowergardener Nov 2012 #1073
memory Nov 2012 #1074
catrose Nov 2012 #1075
CaliforniaPeggy Nov 2012 #1076
Lefta Dissenter Nov 2012 #1077
NJGeek Nov 2012 #1078
BlueinOhio Nov 2012 #1079
Cha Nov 2012 #1080
AnotherMother4Peace Nov 2012 #1081
Kennah Nov 2012 #1082
asm128 Nov 2012 #1083
fadedrose Nov 2012 #1084
Girlieman Nov 2012 #1085
catchnrelease Nov 2012 #1086
Stardust Nov 2012 #1087
Dark n Stormy Knight Nov 2012 #1088
Kalidurga Nov 2012 #1089
npk Nov 2012 #1090
msanthrope Nov 2012 #1091
Hissyspit Nov 2012 #1092
donheld Nov 2012 #1093
mrdmk Nov 2012 #1094
Tigress DEM Nov 2012 #1095
McCamy Taylor Nov 2012 #1096
Ash_F Nov 2012 #1097
rury Nov 2012 #1098
NoQuarter Nov 2012 #1099
diane in sf Nov 2012 #1100
Catch2.2 Nov 2012 #1101
VOX Nov 2012 #1102
pam4water Nov 2012 #1103
Godot51 Nov 2012 #1104
mahina Nov 2012 #1105
dotymed Nov 2012 #1106
DFW Nov 2012 #1107
PATRICK Nov 2012 #1108
Agony Nov 2012 #1109
BlancheSplanchnik Nov 2012 #1110
DeadManInc Nov 2012 #1111
daleanime Nov 2012 #1112
Speed8098 Nov 2012 #1113
Jack Rabbit Nov 2012 #1114
The Traveler Nov 2012 #1115
Ian David Nov 2012 #1116
Iggo Nov 2012 #1117
BobbyBoring Nov 2012 #1118
kenichol Nov 2012 #1119
jeffsainio Nov 2012 #1120
proReality Nov 2012 #1121
The Doctor. Nov 2012 #1122
Revlon10 Nov 2012 #1123
Please login to view edit histories.